DISCLAIMER

De op deze website getoonde informatie wordt door corpus-design.be met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. corpus-design.be verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door corpus-design.be worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. corpus-design.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. corpus-design.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van corpus-design.be opgenomen informatie en tarieven. Hoewel corpus-design.be alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is corpus-design.be niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

AUTEURSRECHTEN

Niets uit corpus-design.be, zelfs gedeeltelijk, mag gereproduceerd worden, vertaald of aangepast, onder enige vorm dan ook. Hierin begrepen fotokopie, microfilm, digitale drager, bandopname of plaat of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand behoudens uidrukkelijke voorafgaande toestemming van Mario Vandewalle, zaakvoerder van Corpus-design.